Free Burma!

வெளியில் நல்ல மழை பெய்கிறது. மதியம் 3 மணி.. இன்று மாலை 6 மணிக்கு, சீன தூதுவராலயத்தின் முன்னால், பர்மா/மியன்மாரில் அரசால் மக்கள் தாக்கப்படுவதற்கு எதிரான ஒரு அமைதி ஊர்வலம் நடக்க இருக்கிறது. Bloor இற்கு வடக்காக 240 St. George st. இலிருந்து ஆரம்பித்து குயின்ஸ் பார்க்கை நோக்கி எதிர்ப்பாளர்கள் செல்ல இருக்கிறார்கள். 1000பேர்வரை விழா ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள்… ரொறன்ரோவாசிகள் கலந்துகொள்வார்ளாக!
Thursday, October 04, 2007 10:41 AM
Subject: Burma Demo Saturday Oct 6, 6:00 pm Toronto

GLOBAL MARCH
for the people of Burma
Led by Monks

Saturday October 6, 2007. 6pm.

Beginning in front of the
Consulate General of the People’s Republic of China

240 St. George st. 2 blocks north of Bloor.
March to Queen’s Park for rally and candlelight vigil

Why?

Because thousands are being tortured and killed in
peaceful demonstrations and the people still don’t have their democracy.

It’s on the news: http://www.irrawaddy.org

“Use your liberty to help promote ours!”
-Aung San Suu Kyi, Noble Peace Laureate and leader of democracy in Burma

Expected Numbers: 1000.
Join the world.
This Saturday.
Wear Red.
Bring a Candle.
And 10 friends.

CONFIRMED:
WE’LL BE WALKING ACROSS BLOOR AND DOWN UNIVERISTY.
TALK ABOUT VISIBILITY!!!

Want more info?
http://torontoburmaroundtable.wordpress.com

organized by the Toronto Burma Roundtable and the
Burmese Students’ Democratic Organization

Join Facebook Group: Toronto for Burma

[இது இன்று ஒக்டோபர் 10 – 2007 உள்ளிடப்பட்டது]

What is Canadian Action for Burma?

burmamonksprotest
Despite brutal crackdowns on peaceful demonstrators, the continual
demonstrations have been widespread throughout other cities, and surprisingly
the Canadian government seems to be indifferent. According to the latest
sources from inland Burma, around 550 innocent civilians, including monks,
were killed and 6, 000 imprisoned so far.

The Chinese regime has played a key role to support the Burmese despotic
junta. In fact, China abused the veto power by rejecting resolutions when
Burma’s issue was decided in the UN Security Council on January 12, 2007.
Resolving Burma’s political problems is an urgent effort for China to embrace
a peaceful Olympic games in 2008.

Nothing less than a UN peacekeeping mission in Burma is needed now. These
unfolding lawless atrocities are telling of our world today; of our level of
complacency in face of the suffering of others and of our capacity for
response. Canadians are currently looking to their leaders to see if they
will actively support and uphold their values beyond national borders.

We would like to see Canada live up to its reputation as a human rights
champion. We support a Canada who will actively respond to the needs of
suffering people in Burma by listening to their demands: a national
reconciliation and democratization process. This means withdrawing the
investment of our Canadian companies like Ivanhoe Mining and actively urging
the Chinese regime to increase pressure on the Burmese military junta.

The public has always played an integral role in garnering awareness
necessary for international support and positive change. We appreciate your
presence.

DEMONSTRATION
Wednesday Oct. 3 at 6pm
in front of the Consulate General of the People’s Republic of China
240 St. George St. (2 blocks north of Bloor St.)


GLOBAL MARCH & CANDLELIGHT VIGIL

Saturday Oct 6 at 6pm
Beginning in front of the Chinese Consulate’s office and will march to Queen’
s Park

Contacts: mintura wynn at 416-533-3656 or 416-882-3868 (c), Paul Copeland
416-946-8126 Ext. 142
Ulla Laidlaw at 416-605-2588, Carol Lee at 647-588-9758

Organized by the Toronto-Burma Roundtable & the Burmese Students’ Democratic
Organization

Related Links:
Sign Petitions
Free Burma
Photo taken from: Canadian Friends of Burma

Advertisements
 1. January 3, 2009 at 4:23 am

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in, and view the posts’ comments, there you will have the option to edit or delete them.

 2. peddai
  April 17, 2009 at 11:29 pm

  6 Responses to “Free Burma!”

  1. Free Burma Says:
  October 3rd, 2007 at 4:23 pm

  Free Burma!
  International Bloggers’ Day for Burma on the 4th of October

  International bloggers are preparing an action to support the peaceful revolution in Burma. We want to set a sign for freedom and show our sympathy for these people who are fighting their cruel regime without weapons. These Bloggers are planning to refrain from posting to their blogs on October 4 and just put up one Banner then, underlined with the words „Free Burma!“.

  http://www.free-burma.org
  2. பொடிச்சி Says:
  October 6th, 2007 at 3:08 pm

  வெளியில் நல்ல மழை பெய்கிறது. மதியம் 3 மணி.. இன்று மாலை 6 மணிக்கு, சீன தூதுவராலயத்தின் முன்னால், பர்மா/மியன்மாரில் அரசால் மக்கள் தாக்கப்படுவதற்கு எதிரான ஒரு அமைதி ஊர்வலம் நடக்க இருக்கிறது. Bloor இற்கு வடக்காக 240 St. George st. இலிருந்து ஆரம்பித்து குயின்ஸ் பார்க்கை நோக்கி எதிர்ப்பாளர்கள் செல்ல இருக்கிறார்கள். 1000பேர்வரை விழா ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள்… ரொறன்ரோவாசிகள் கலந்துகொள்வார்ளாக!
  Thursday, October 04, 2007 10:41 AM
  Subject: Burma Demo Saturday Oct 6, 6:00 pm Toronto

  GLOBAL MARCH
  for the people of Burma
  Led by Monks

  Saturday October 6, 2007. 6pm.

  Beginning in front of the
  Consulate General of the People’s Republic of China

  240 St. George st. 2 blocks north of Bloor.
  March to Queen’s Park for rally and candlelight vigil

  Why?

  Because thousands are being tortured and killed in
  peaceful demonstrations and the people still don’t have their democracy.

  It’s on the news: http://www.irrawaddy.org

  “Use your liberty to help promote ours!”
  -Aung San Suu Kyi, Noble Peace Laureate and leader of democracy in Burma

  Expected Numbers: 1000.
  Join the world.
  This Saturday.
  Wear Red.
  Bring a Candle.
  And 10 friends.

  CONFIRMED:
  WE’LL BE WALKING ACROSS BLOOR AND DOWN UNIVERISTY.
  TALK ABOUT VISIBILITY!!!

  Want more info?
  http://torontoburmaroundtable.wordpress.com

  organized by the Toronto Burma Roundtable and the
  Burmese Students’ Democratic Organization

  Join Facebook Group: Toronto for Burma

  [இது இன்று ஒக்டோபர் 10 – 2007 உள்ளிடப்பட்டது]
  3. leon Says:
  October 8th, 2007 at 6:46 am

  if take seriously these horrible incidents around the world,first try to break with your sensational and limited view. pls, read carfully these articles.

  Canadian “anti-terrorism” law attacks democratic rights

  Canada’s Liberal government is rushing to enact an “anti-terrorism” bill that breaks with key tenets of British-Canadian jurisprudence—tenets historically-developed in the struggle against arbitrary and unfettered executive power.
  http://www.wsws.org/articles/2001/nov2001/can-n20.shtml

  To fawning applause from Canada’s elite
  Bush pledges to wage unending war

  Paul Martin, who succeeded Chrétien as Canada’s prime minister a year ago this month, won the backing of Canada’s corporate elite for his campaign to push Chrétien into retirement, at least in part because of a promise to mend fences with Washington. (Chrétien’s anti-American-tinged Canadian nationalism had come to be seen by Canadian big business as imperilling Canada’s all-important trade relationship with the US.)

  True to his word, Martin has moved on a series of issues to demonstrate to the Bush administration that his government is eager for closer cooperation. He established a new ministry modelled after the US Homeland Security Department, worked with the US to force Haitian President Jean-Bertrand Aristide into exile, announced plans to beef up Canada’s military, and has pledged Canada’s readiness to help in “state-building” in Iraq. Last month, Martin threw an MP out of the Liberal caucus after she defied his specific orders that Liberal parliamentarians refrain from publicly criticizing the US president.

  http://www.wsws.org/articles/2004/dec2004/bush-d03.shtml

  Burmese troops gun down protestors

  International hypocrisy

  Students, young monks and ordinary people are displaying great courage in confronting the junta and its troops, and demanding basic democratic rights and better living standards. However, the limited character of the opposition’s political perspective is underscored by its appeals to the UN and major powers to intervene.

  The condemnations of the junta by US President George Bush, British Prime Minister Gordon Brown and other leaders reek of hypocrisy. The Bush administration and its allies are no more concerned about democratic rights in Burma than in Iraq, where the US military is every bit as ruthless as its Burmese counterparts in suppressing popular opposition to its continued occupation.

  Washington’s objection to the Burmese junta is not its suppression of democratic rights, but its close alignment with China. Over the past week, the American media in particular has tried to pin the blame for the junta’s violence on the failure of Beijing to take sufficiently strong action. A Washington Post editorial on Thursday, for instance, was entitled “Save Burma: Will China and Russia give green light to a slaughter of monks?” It criticised the two powers for blocking a UN resolution condemning the violence in Burma.

  http://www.wsws.org/articles/2007/sep2007/burm-s29.shtml

  UN special envoy leaves Burma empty-handed

  Speaking before the UN General Assembly on Monday, Burmese Foreign Minister U Nyan Win accused “neocolonialists” and “political opportunists” of exploiting “protests by a small group of the Buddhist clergy” to undermine his country. He defended the military crackdown, declaring that the security forces had “to take action to restore the situation” and had used “utmost restraint”.

  It is certainly true that the US and other major powers have exploited the protests for their own purposes. But the demonstrations, which swelled to 100,000 last week, were neither small nor restricted to monks. Initially prompted by the imposition of intolerable price rises in August, the protest movement drew in broad layers of the population, angry at the junta’s corrupt and privileged existence, its repressive rule and the steady deterioration of living standards.

  http://www.wsws.org/articles/2007/oct2007/burm-o04.shtml
  4. leon Says:
  October 8th, 2007 at 7:00 am

  Burmese military cracks down on escalating protests

  International rivalries

  The military crackdown has produced an outpouring of hypocrisy from world leaders, led by President Bush, and in the international media. Speaking at the UN General Assembly on Tuesday, Bush condemned the Burmese junta and announced the imposition of new sanctions against individual leaders. British Prime Minister Gordon Brown denounced the regime as “illegitimate and repressive” while French President Nicolas Sarkozy urged the EU to impose tougher penalties against the junta. An emergency meeting of the UN Security Council was convened behind closed doors yesterday to consider the situation.

  None of this has anything to do with concern for the Burmese people and their rights. Elsewhere in South Asia, the Bush administration maintains the closest of relations with the Pakistani military dictator General Pervez Musharraf and keeps a diplomatic silence on India’s police-state measures in Kashmir, the repressive activities of the military-backed regime in Bangladesh and the autocratic methods of the Sri Lankan government as it wages a vicious communal civil war.

  Washington’s objection to the Burmese junta is not its repressive methods, but its close alignment with China. Burma is strategically situated between China and India, next to South East Asia and close to key shipping lanes, in particular the Malacca Straits. The country also has significant natural resources, including an estimated 3 trillion cubic metres of natural gas and 3 billion barrels of crude oil.

  For Beijing, Burma is an important strategic and economic partner. China provides weapons and diplomatic support to the military and is involved in developing the country’s infrastructure. In return, Beijing is seeking rights over the country’s oil and gas as well as strategic access to Burmese ports and military bases. During the first seven months of this year, China-Burmese trade reached $US1.1 billion, up 39.4 percent compared to the same period last year.

  At the same time, there is growing rivalry for influence in Burma between China and India. High-level visits by Indian officials have been on the rise, two-way trade is increasing and India has provided loans and aid to the junta in a bid to win favour. In 2004, junta leader Than Shwe was given the red carpet treatment when he became the first Burmese head of state to visit India in 24 years. This year Indian oil company ONGC made a bid to buy Burmese gas, but lost out last month to Petro-China. Thailand is also investing in a huge $6 billion hydroelectricity project.

  The steady stream of articles, particularly in the US, insinuating that China is to blame for the Burmese junta and demanding action from Beijing, is not matched by similar comments about India, an increasingly close US ally, or Thailand, another military dictatorship, which enjoys tacit US backing. The Bush administration’s calls for “democracy” in Burma are a pretext to press for the installation of a pro-US regime.

  The US administration is no more concerned about democratic rights and the plight of the population in Burma, than it is in Iraq. As far as Washington is concerned, the ousting of the Burmese junta is an element of a broader US strategy of encircling China, which is emerging as a key strategic and economic competitor, as well as gaining access for American corporations to Burma’s natural resources and cheap labour.

  http://www.wsws.org/articles/2007/sep2007/burm-s27.shtml

  See Also:
  5. leon Says:
  October 8th, 2007 at 7:10 am

  Sanctions provoke deepening economic crisis in Burma

  The US drastically stepped up sanctions under the Burmese Freedom and Democracy Act, which came into effect in late August. These included a tighter ban on Burmese manufactured goods, a halt to all US dollar remittances to Burma, a freeze on the assets of junta members, and an expansion of the visa ban on former and present Burmese leaders. US investment in Burma was already banned.

  These measures have created serious economic difficulties for Burma. In 2002, the US bought $US356 million worth of Burmese goods, mostly textiles and garments—about one third of the country’s exports. Since the sanctions were imposed, more than 100 textile and garment factories have been closed and around 100,000 jobs are on the line.

  While several organisations based on the country’s ethnic minorities have indicated that they will participate in a new national convention, the NLD has not committed itself to any involvement. Washington’s non-attendance at the Bangkok forum is an indication that the Bush administration is not interested in a deal with the military but wants a “regime change” in Rangoon.

  The US stance provoked a bitter response in Rangoon, which pointedly referred to the US invasions of Afghanistan and Iraq and the installation of undemocratic puppets in those countries. A statement released on December 17 declared that Iraq and Afghanistan demonstrated that “making the transition to democracy is not a simple, quick or easy task”. But to prevent an economic catastrophe, the junta may have little choice but to bow to Washington’s dictates and reach a deal with Suu Kyi.

  http://www.wsws.org/articles/2004/jan2004/burm-j14.shtml
  6. ஒரு பொடிச்சி Says:
  October 9th, 2007 at 3:19 am

  thanks 4 the links leon, will try to read them when time permits.. i browsed for ‘updated’ views of wsws regards recent Burmese uprising.. & coudn’t find it. so, do post it here if they updated on it. thanks.

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: